Hvor meget tryghed har du brug for?

Dækning
Økonomi
Standard
Plus+
Privat indbo
Psykologisk krisehjælp
ID-sikring
Rejseforsikring
Afbestillingsforsikring
Pludselig skade
Elektronikdækning

Hvad dækker indboforsikringen?

Indboforsikring

NEM Indboforsikring dækker dine ting ved f.eks. tyveri, brand, el- og vandskade, ligesom du kan stole på indboforsikringen, hvis du er ansvarlig for skader på andre personer eller deres ting. Forsikringen indeholder også en rejsegodsforsikring og en retshjælpsforsikring.

- Og så er det supernemt for dig at have med at gøre. Vi ved, at det er svært for vores kunder at fastsætte en nøjagtig sum for deres indbo. Derfor har vi gjort indboforsikringen ’sumløs’. Det betyder, at vi som udgangspunkt dækker alle dine værdier, uden at du skal bøvle med tal, gætterier og beregninger. Der er kun få ting, du behøver overveje, bl.a. om du har særlige genstande i dit hus med en værdi over 73.003 kr. mange smykker, ønsker udvidet kælderdækning og lign. Hvis det er tilfældet, kan du forsikre dette med en tilvalgsdækning.

Hvad bliver der dækket?

Indbo:
Dækker alle løse ejendele og ting, som hører til det normale udstyr i dit hjem. Dit indbo er bl.a. dækket i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri og hærværk. Hertil kommer færdsels- og frostskader samt vand- og stormskader.

Ansvar:
Husstandens indboforsikring dækker dit ansvar, hvis du eller dine børn ved et uheld kommer til at skade andre personer eller deres ejendele. Det kan f. eks. ske, hvis dit barn under leg sparker en fodbold over i naboens hus og smadrer en rude.

Hvad bliver der dækket?

Indbo:
Dækker alle løse ejendele og ting, som hører til det normale udstyr i dit hjem. Dit indbo er bl.a. dækket i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri og hærværk. Hertil kommer færdsels- og frostskader samt vand- og stormskader.

Ansvar:
Husstandens indboforsikring dækker dit ansvar, hvis du eller dine børn ved et uheld kommer til at skade andre personer eller deres ejendele. Det kan f. eks. ske, hvis dit barn under leg sparker en fodbold over i naboens hus og smadrer en rude.

Psykologisk krisehjælp:
Forsikringen dækker psykologisk bistand, hvis du eller en i husstanden bliver involveret i en traumatisk begivenhed. Det kan dreje sig om livstruende sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie, vold, overfald, røveri, voldtægt, trafikuheld, skilsmisse eller ufrivillig abort. Forsikringen dækker op til 10 timers psykologbehandlinger i Danmark.

Årsrejseforsikring:
NEM Forsikring tilbyder en årsrejseforsikring, som dækker hele familien på ferierejser af op til 60 dages varighed i hele verden. Forsikringen dækker bl.a. lægehjælp, sygehusbehandling, medicin og hjemtransport. Samtidig sikrer forsikringen dig også en erstatningsrejse, hvis du kommer til skade og ikke kan fortsætte din ferierejse.

ID-sikring:
Vi hjælper med gode råd til hvordan du undgår at blive offer for ID-tyveri. Hvis uheldet er ude rådgiver vi om hvordan du mindsker skaden og vi kan overtage korrespondancen med kreditorerne og afvise uretmæssige krav på dine vegne. Vi dækker også rimelige omkostninger til juridisk bistand hvis det bliver nødvendigt.

Hvad bliver der dækket?

Indbo:
Dækker alle løse ejendele og ting, som hører til det normale udstyr i dit hjem. Dit indbo er bl.a. dækket i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri og hærværk. Hertil kommer færdsels- og frostskader samt vand- og stormskader.

Ansvar:
Husstandens indboforsikring dækker dit ansvar, hvis du eller dine børn ved et uheld kommer til at skade andre personer eller deres ejendele. Det kan f. eks. ske, hvis dit barn under leg sparker en fodbold over i naboens hus og smadrer en rude.

Psykologisk krisehjælp:
Forsikringen dækker psykologisk bistand, hvis du eller en i husstanden bliver involveret i en traumatisk begivenhed. Det kan dreje sig om livstruende sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie, vold, overfald, røveri, voldtægt, trafikuheld, skilsmisse eller ufrivillig abort. Forsikringen dækker op til 10 timers psykologbehandlinger i Danmark.

Årsrejseforsikring:
NEM Forsikring tilbyder en årsrejseforsikring, som dækker hele familien på ferierejser af op til 60 dages varighed i hele verden. Forsikringen dækker bl.a. lægehjælp, sygehusbehandling, medicin og hjemtransport. Samtidig sikrer forsikringen dig også en erstatningsrejse, hvis du kommer til skade og ikke kan fortsætte din ferierejse.

ID-sikring:
Vi hjælper med gode råd til hvordan du undgår at blive offer for ID-tyveri. Hvis uheldet er ude rådgiver vi om hvordan du mindsker skaden og vi kan overtage korrespondancen med kreditorerne og afvise uretmæssige krav på dine vegne. Vi dækker også rimelige omkostninger til juridisk bistand hvis det bliver nødvendigt.

Afbestillingsforsikring:
Rejseforsikringen kan udvides med en afbestillingsforsikring, så du er økonomisk dækket, hvis du er nødt til at afbestille en rejse på grund af akut sygdom, ulykke eller dødsfald, eller hvis du har haft brand i hjemmet umiddelbart før afrejse. Forsikringen dækker den del af rejsens pris, som ikke kan refunderes ved afbestilling.

Pludselig skade:
Giver dig erstatning for pludselige og uventede skader. Det kan f. eks være en skade, du har fået, fordi du faldt over kantstenen og slog dine briller i stykker.

Elektronikdækning:
Med en elektronikdækning undgår du fremover at skulle købe en ekstra forsikring, når du køber elektriske apparater. Forsikringen dækker alle husstandens elektriske apparater for pludselige skader og funktionsfejl.

Ekstra dækninger

Hvis du har nogle ekstra behov, kan vi sikkert også hjælpe dig. Vi har følgende tilvalgsdækninger til rådighed, som du desværre ikke kan tegne online. I stedet sidder vi klar ved telefonen.

Dækning for højere sum pr. enkeltgenstand:
Måske har du enkelte genstande i boligen til en værdi over 73.003 kr. Hvis du ønsker dem forsikret, kan du blot forøge summen pr. genstand i din indbodækning.

Udvidet cykelkasko:
Hvis du har en dyr cykel, kan du med fordel tegne en udvidet cykelkaskoforsikring. Den dækker i tilfælde af tyveri, hærværk samt pludseligt opståede skader. Forsikringen dækker op til 60.837 kr. pr. cykel, dog maks. 121.673 kr. pr. forsikringsår.

Vandskade i kælder:
For indbogenstande i kældere, der ikke er godkendt til beboelse, er der en maksimal dækning på 73.003 kr. pr. skade i forbindelse med skybrud og/eller tøbrud. Hvis du har indbogenstande i kælderen med en samlet højere værdi end dette, er det muligt at tilkøbe en større dækning.

Max. dækning for smykker:
For smykker, er der en maksimal dækning jf. betingelserne på 146.006 kr. pr skade. Hvis du har smykker for mere end dette beløb, har du mulighed for at tilkøbe en større dækning.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dkOfte stillede spørgsmål


I vores FAQ har vi samlet de spørgsmål vi ofteste får fra vores kunder, så du hurtigt og nemt kan få et svar.
Klik her