Hvor meget tryghed har du brug for?

Dækning
Økonomi
Standard
Plus+
Bygningsbrand
Bygningskasko
Glas og sanitet
Insekt og svamp
Indvendig rør og kabel
Stikledning
Udvidet dækning
Råd

Hvad dækker husforsikringen?

Husforsikring

Et huskøb er ofte den største investering, du gør i dit liv. Derfor skal forsikringen på huset også være i orden. Med en NEM Husforsikring får du dækket de skader, der skyldes brand, storm, nedbør, indbrud eller hærværk. Dermed er du sikret mod netop de skader, som ofte kan være omfattende og dyre at få repareret.

Som minimum bør du tegne en bygningsbrandforsikring på dit hus. Imidlertid anbefaler vi, at du kombinerer husforsikringen med tilvalgsforsikringer, så din forsikring er tilpasset netop dine behov.

Hvad bliver der dækket?

Bygningsbrand:
Sikrer dig erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning, f. eks. vandskader. Hvis du har lånt penge til dit hus gennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Bygningskasko:
Det er husets kaskoforsikring, som dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængninger, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Desuden indeholder bygningskasko også en husejeransvarsforsikring, så du er dækket, hvis du er skyld i skader på andre personer eller ting. Det kan du f.eks. blive, hvis du ikke har ryddet sne på dit fortov, og en person falder og kommer til skade. Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Glas og sanitet:
Dækker brud på f. eks. vinduesglas, keramiske kogeplader, toiletter, håndvaske med mere.

Hvad bliver der dækket?

Bygningsbrand:
Sikrer dig erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning, f. eks. vandskader. Hvis du har lånt penge til dit hus gennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Bygningskasko:
Det er husets kaskoforsikring, som dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængninger, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Desuden indeholder bygningskasko også en husejeransvarsforsikring, så du er dækket, hvis du er skyld i skader på andre personer eller ting. Det kan du f.eks. blive, hvis du ikke har ryddet sne på dit fortov, og en person falder og kommer til skade. Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Glas og sanitet:
Dækker brud på f. eks. vinduesglas, keramiske kogeplader, toiletter, håndvaske med mere.

Insekt & Svamp:
Et angreb af svampesporer eller insekter kan ødelægge træværket på både nye og gamle huse, og det er ofte med store omkostninger til følge. Med en forsikring mod insekter og svampe er du sikret økonomisk dækning af udgiften til reparation, hvis skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Skjulte rør:
I vægge, gulve og lofter kan der være skjulte rør eller kabler, som lækker eller kortslutter. Denne forsikring dækker udgifterne til at finde og reparere skader på de skjulte rør og el-kabler i huset.

Stikledning:
Stikledninger er de rør, der går fra dit hus og ud til vejen. Forsikringen dækker brud på f. eks. kloak-, gas- og varmerør.

Hvad bliver der dækket?

Bygningsbrand:
Sikrer dig erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning, f. eks. vandskader. Hvis du har lånt penge til dit hus gennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Bygningskasko:
Det er husets kaskoforsikring, som dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængninger, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Desuden indeholder bygningskasko også en husejeransvarsforsikring, så du er dækket, hvis du er skyld i skader på andre personer eller ting. Det kan du f.eks. blive, hvis du ikke har ryddet sne på dit fortov, og en person falder og kommer til skade Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Glas og sanitet:
Dækker brud på f. eks. vinduesglas, keramiske kogeplader, toiletter, håndvaske med mere.

Insekt & Svamp:
Et angreb af svampesporer eller insekter kan ødelægge træværket på både nye og gamle huse, og det er ofte med store omkostninger til følge. Med en forsikring mod insekter og svampe er du sikret økonomisk dækning af udgiften til reparation, hvis skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Skjulte rør:
I vægge, gulve og lofter kan der være skjulte rør eller kabler, som lækker eller kortslutter. Denne forsikring dækker udgifterne til at finde og reparere skader på de skjulte rør og el-kabler i huset.

Stikledning:
Stikledninger er de rør, der går fra dit hus og ud til vejen. Forsikringen dækker brud på f. eks. kloak-, gas- og varmerør.

Udvidet dækning:
Dækker udsivning fra synlige installationer, vand der trænger ind i bygningen, samt vand der trænger op i bygningen fra f.eks. kloak. Desuden får du dækket skader forårsaget af gnavere og mår samt kosmetiske forskelle på fliser og sanitet.

Råd:
Dækker skader på træ, der skyldes svamp og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dkOfte stillede spørgsmål


I vores FAQ har vi samlet de spørgsmål vi ofteste får fra vores kunder, så du hurtigt og nemt kan få et svar.
Klik her