Hvor meget tryghed har du brug for?

Dækning
Økonomi
Standard
Plus+
Ansvar
Kasko
Førerpladsdækning
Udvidet glasdækning
Friskadedækning
P-skadedækning
Plusdækning
Vejhjælp

Hvad dækker bilforsikringen?

Generelt

Hos NEM Forsikring bestemmer du selv, hvad din bilforsikring skal dække. Så er du sikker på, at forsikringen passer til både bil og økonomi.

Forsikringen er desuden udviklet til dig, der ønsker en bilforsikring, hvor prisen ikke automatisk stiger efter en skade. Selvom du får en skade, får du altså hverken automatisk en højere pris eller et bonustab! Din forsikring bliver som udgangspunkt ikke dyrere, selvom du skulle være uheldig. Du betaler kun selvrisikoen, hvis uheldet er ude.

Hvad bliver der dækket?

Ansvar:
Ansvarsforsikringen dækker de skader, du kan komme til at forvolde i trafikken. Den dækker skade på andre personer og deres ting samt dine medpassagerer i bilen. Forsikringen er lovpligtig.

Hvad bliver der dækket?

Ansvar:
Ansvarsforsikringen dækker de skader, du kan komme til at forvolde i trafikken. Den dækker skade på andre personer og deres ting samt dine medpassagerer i bilen. Forsikringen er lovpligtig.

Kasko:
Kaskoforsikringen giver dig dækning for skader på din bil, som skyldes færdselsuheld, hærværk, eksplosion, lynnedslag, brand og tyveri. Hvis du har lån i bilen, er det ofte et krav fra långiveren, at din bil er kaskoforsikret.

Førerpladsdækning:
Førerpladsdækningen dækker den person, der fører bilen, hvis han eller hun kommer ud for en ulykke med bilen. Forsikringen dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Erstatningen opgøres iht. Erstatningsansvarsloven.

Hvad bliver der dækket?

Ansvar:
Ansvarsforsikringen dækker de skader, du kan komme til at forvolde i trafikken. Den dækker skade på andre personer og deres ting samt dine medpassagerer i bilen. Forsikringen er lovpligtig.

Kasko:
Kaskoforsikringen giver dig dækning for skader på din bil, som skyldes færdselsuheld, hærværk, eksplosion, lynnedslag, brand og tyveri. Hvis du har lån i bilen, er det ofte et krav fra långiveren, at din bil er kaskoforsikret.

Førerpladsdækning:
Førerpladsdækningen dækker den person, der fører bilen, hvis han eller hun kommer ud for en ulykke med bilen. Forsikringen dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Erstatningen opgøres iht. Erstatningsansvarsloven.

Udvidet glas:
Er du træt af stenslag? Så er en udvidet glasdækning måske noget for dig. Kan stenslaget repareres, betaler du ikke selvrisiko. Skal ruden udskiftes, skal du selv betale 1.500 kr. i selvrisiko. Dækningen omfatter også lygteglas og spejlglas.

Friskadedækning:
Med en friskadedækning skal du ikke betale selvrisiko ved bestemte kaskoskader. Det gælder f.eks. ved brand, lynnedslag og eksplosion, tyveri, nedstyrtende genstande, seriehærværk og påkørsel af råvildt m.m.

P-skadedækning:
P-skadedækningen dækker skader efter indkøbsvogne, "Bilka-buler" samt mindre påkørsels- og hærværksskader op til 15.000 kr. uden selvrisiko.

Plusdækning:
Plusdækningen dækker skader, der sker i vaskehal, op til 15.000 kr., samt tømning af bilens tank, hvis du kommer til at tanke forkert brændstof - uden selvrisiko. Endvidere dækkes værdiforringelsen af bilen i forbindelse med reparation af en skade, og derudover er der dækning for den ekstra selvrisiko, der er på ansvars- og kaskoforsikringen, hvis bilen føres af et hjemmeboende barn under 25 år.

Vejhjælp
Med en vejhjælpsdækning er du altid sikret vejhjælp og assistance – i det øjeblik bilen ikke vil som dig!

Ekstra dækninger

Hvis du har nogle ekstra behov, kan vi sikkert også hjælpe dig med disse. Vi har følgende tilvalgsdækninger til rådighed, som du desværre ikke kan tegne online. I stedet sidder vi klar ved telefonen.

Leasing:
Forsikringen dækker skader op til 5.000 kr. og max. 25.000 kr. i alt, når du afleverer bilen ved leasingperiodens ophør. Du skal selv betale en selvrisiko på 5.000 kr. ud af det samlede beløb. Herudover har du mulighed for at få (en del af) førstegangsydelsen refunderet, hvis bilen bliver stjålet eller totalskadet.

Leasingdækningen kan kun tilvælges, hvis du tegner kaskoforsikring for din bil fra leasingperiodens start hos NEM Forsikring.

Bilafsavn:
Dækning for bilafsavn betyder, at du vil få udbetalt et beløb, hvis du må undvære din bil efter en skade, som du er berettiget til at få dækket. Du får udbetalt op til 600,- kr. pr. dag i maks. 28 dage, hvis din bil skal på værksted efter et færdselsuheld, eller hvis bilen bliver stjålet.

Ekstra udstyr:
Du kan tegne tillægsdækning for eftermonteret ekstraudstyr, hvis værdien af dette ekstraudstyr overstiger 30.000 kr.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dkOfte stillede spørgsmål


I vores FAQ har vi samlet de spørgsmål vi ofteste får fra vores kunder, så du hurtigt og nemt kan få et svar.
Klik her