NEM Forsikring A/S har den 1. april 2022 anmodet Finanstilsynet om tilladelse til at fusionere med Gjensidige Forsikring ASA, der i forvejen ejer 100 pct. af NEM Forsikring A/S.

Gjensidige Forsikring ASA er et ledende nordisk skadesforsikringsselskab noteret på Oslo Børs, som har tilbudt forsikringstjenester i mere end 200 år. Selskabet har hovedsæde i Oslo og filialer i Danmark, Sverige og de tre baltiske lande og har ca. 3.800 medarbejdere. Gjensidige Forsikrings danske filial er medlem af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber. Læs mere om Gjensidige Forsikring på gjensidige.dk/om-os

Hvad betyder den forestående fusion for mig?

Fusionen får ikke betydning for dig som privatkunde eller erhvervskunde. En fusion er en juridisk ændring af selskabsstrukturen, der indebærer, at NEM Forsikring ikke længere er et selvstændigt datterselskab af Gjensidige Forsikring ASA.

Her og nu betyder fusionen derfor ikke noget for dig. Dine forsikringer vil således fortsætte i NEM Forsikring-navnet og med samme forsikringsbetingelser og aftalevilkår, men Gjensidige vil formelt være forsikringsgiver/risikobærer. Alle henvendelser omkring dine forsikringer, i tilfælde af skader mv. vil derfor skulle ske på samme måde som før fusionen.

På sigt ønsker vi dog at samle alle kunder i ét fælles brand – Gjensidige-brandet – og du vil derfor på et senere tidspunkt få tilbud om at overgå til Gjensidiges forsikringsbetingelser og vilkår i øvrigt. Dette ønsker vi for at sikre en smidigere og mere ensartet kundebetjening og kundevilkår.

Finanstilsynet har i forbindelse med anmodningen om fusion offentliggjort en redegørelse i Statstidende og Berlingske Tidende. Den kan du læse HER.

Værd at vide om fusionen

Vi vil gerne give dig det bedste overblik over fusionen og dens betydning for dig. Derfor har vi her på siden samlet de mest centrale spørgsmål og svar omkring fusionen.

FAQ

Hvorfor fusionerer NEM Forsikring A/S med Gjensidige Forsikring ASA?

Fusionen sker for at skabe en mere enkel selskabsstruktur. NEM Forsikring A/S har siden 2021 været et 100 pct. ejet datterselskab af Gjensidige Forsikring ASA, og fusionen er en juridisk ændring af selskabsstrukturen, som ikke får betydning for dig som kunde.

Hvad betyder fusionen - og har den betydning for mig og mine forsikringsaftaler?

Fusionen betyder, at NEM Forsikring ikke længere er et selvstændigt datterselskab og ophører som aktieselskab. I en periode herefter vil NEM Forsikring være et brand i den danske filial af Gjensidige Forsikring ASA. Fusionen ændrer ikke de gældende aftaler og forsikringsbetingelser, og den har derfor ikke betydning for din(e) aftale(r) om forsikringer.

Får jeg nye forsikringsbetingelser?

Nej. Dine aftaler og forsikringsbetingelser fortsætter, som du kender det – men på sigt ønsker vi at samle alle kunder i ét fælles brand – Gjensidige-brandet. Du vil derfor på et senere tidspunkt blive kontaktet og få tilbud om at overgå til Gjensidiges forsikringsbetingelser og vilkår i øvrigt. Dette ønsker vi for at sikre en smidigere og mere ensartet kundebetjening og kundevilkår.

Hvor kan jeg efter fusionen finde mine forsikringsbetingelser?

Det kan du på NEM Forsikrings hjemmeside og i sin Selvbetjening (hvis du er privatkunde) - ligesom før fusionen.

Hvor skal jeg fremadrettet anmelde skader?

NEM Forsikring fortsætter med sin egen hjemmeside. Skader og ønsker om hjælp til behandling skal derfor efter fusionen fortsat anmeldes via Selvbetjeningen på www.nemforsikring.dk eller telefonisk på 70 77 77 77, dvs. helt som du har været vant til.

Vil mine personoplysninger blive delt eller brugt til andet, end de gør i dag?

Nej, dine personoplysninger vil ikke blive brugt til andet eller mere, end de gør i dag – der gælder også en lovbestemt tavshedspligt efter fusionen. Det er kun ansatte med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til dine personoplysninger, og det vil f.eks. i en skadesag være de medarbejdere, der arbejder i NEM Forsikrings skadeafdeling.

Kan jeg opnå rabat på mine forsikringer, hvis jeg har produkter hos både NEM Forsikring og Gjensidige Forsikring?

Nej, der er ikke ”samlerabat” på tværs af NEM Forsikring og Gjensidige.

Jeg ønsker ikke længere at være kunde, nu da NEM Forsikring er en del af Gjensidige Forsikring. Kan jeg opsige min forsikring på grund af fusionen?

Du kan opsige din forsikring efter de frister for opsigelse, som du har i henhold til din forsikringsaftale. Fusionen ændrer ikke på opsigelsesreglerne.

Hvad sker der nu med mine forsikringer i NEM Forsikring?

Ingenting. Dine forsikringer i NEM Forsikring fortsætter uændret. I slutningen af 2022 vil kunderne i NEM Forsikring løbende blive flyttet over til Gjensidige Forsikring.

Hvem er Gjensidige – og kan jeg være tryg ved, at de fremadrettet skal håndtere mine forsikringer?

Ja, det kan du. Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskab, som er noteret på Oslo Børs. Koncernen har cirka 3.800 medarbejdere, og de tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Danmark er der cirka 800 medarbejdere, og de arbejder ud fra fire lokationer i hhv. København, Århus, Skanderborg og Odense.

Hvor skal jeg ringe hen, hvis jeg har et spørgsmål eller har en skade?

Her og nu er der ingen ændringer for dig – overhovedet. Du kan fortsat ringe og skrive til NEM Forsikring, som du altid har gjort, og du kan finde vores kontaktinfo og oplysninger om dine forsikringer på vores hjemmeside/i din selvbetjening. Medarbejderne er også de samme, så du vil ikke opleve nogen forskel.

Kan jeg flytte mine forsikringer over til Gjensidige med det samme?

Ja, det kan du. Du kan enten kontakte NEM Forsikring eller Gjensidige Forsikring for dette.

Hvis jeg nu skal købe en ekstra forsikring, bliver det så i NEM Forsikring eller Gjensidige?

Så længe dine forsikringer er i NEM Forsikring, skal ekstra forsikringer også tilkøbes i NEM Forsikring. Når dine forsikringer overflyttes til Gjensidige, kan ekstra forsikringer fremadrettet tilkøbes i Gjensidige Forsikring.

Når I flytter mine forsikringer – kan jeg så ende med at være kunde i både NEM Forsikring og Gjensidige Forsikring et stykke tid – og hvis ja, hvordan sikrer jeg, at dette ikke bliver bøvlet?

Vi vil gøre vores yderste for, at det ikke vil blive bøvlet, da rådgiverne - både i NEM Forsikring og Gjensidige Forsikring – kan varetage kunder begge steder. Vi informerer løbende, så du aldrig er i tvivl om, hvad du skal gøre, når du har brug for os. På sigt ser vi frem til at kunne tilbyde dig endnu flere fordele som kunde i Gjensidige.

Hvad hvis jeg har en skade sag – når I flytter mine forsikringer?

Vi sørger for at al historik – og også verserende sager – flyttes med over, når NEM Forsikring flyttes til Gjensidige Forsikring.

Stiger priserne for de eksisterende kunder i NEM Forsikring, når de flyttes til Gjensidige Forsikring?

Priserne vil forblive de samme, mens vilkårene vil blive bedre på nogle punkter, da Gjensidige har en bredere dækning. Sædvanlig håndtering af vores forsikringsportefølje vil løbende blive foretaget, præcist som NEM Forsikring også har gjort tidligere, dette vil sige, at der eksempelvis vil kunne ske justering, hvis en kunde eksempelvis har mange skader.

Hvornår bliver alle NEM kunder flyttet over til Gjensidige?

Vi flytter policerne til hovedforfald og forventeligt fra 1. november 2022 og fremefter. Vi vil sende alle kunder et brev ca. 1 måned før vi flytter deres forsikringer. Har du en BS-aftale, flytter vi den over til Gjensidige og herefter vil der på din opkrævning fremadrettet stå Gjensidige.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk