Siden foråret 2021 har NEM Forsikring A/S været en del af Gjensidige Forsikring ASA. NEM Forsikring anmodede den 1. april 2022 Finanstilsynet om tilladelse til at fusionere med Gjensidige. Nu er tiden kommet til, at vi tager skridtet videre. NEM Forsikring er derfor blevet til Gjensidige.

Gjensidige er et ledende nordisk skadesforsikringsselskab noteret på Oslo Børs, som har tilbudt forsikringstjenester i mere end 200 år. Selskabet har hovedsæde i Oslo og filialer i Danmark, Sverige og de tre baltiske lande, og har ca. 3.800 medarbejdere. Gjensidiges danske filial er medlem af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber. Læs mere om Gjensidige på gjensidige.dk/om-os

Hvad betyder fusionen for mig?

At NEM Forsikring er blevet til Gjensidige får ikke betydning for dig som privateller erhvervskunde, men er en juridisk ændring af selskabsstrukturen. Det betyder, at NEM Forsikring ikke længere er et selvstændigt datterselskab af Gjensidige.

Her og nu betyder den juridiske ændring ikke noget for dig. Dine forsikringer vil således fortsætte i NEM Forsikring-navnet og med samme forsikringsbetingelser og aftalevilkår, men Gjensidige vil formelt være forsikringsgiver og risikobærer. Alle henvendelser omkring dine forsikringer, i tilfælde af skader mv. vil derfor skulle ske på samme måde som før.

På sigt ønsker vi at samle alle kunder i ét fælles brand - Gjensidige brandet - for at sikre en ensartet kundebetjening og kundevilkår. Når det sker, vil du blive orienteret forud.

FAQ

Hvorfor er NEM Forsikring A/S fusioneret med Gjensidige?

Fusionen er sket for at skabe en mere enkel selskabsstruktur. NEM Forsikring A/S har siden 2021 været et 100 pct. ejet datterselskab af Gjensidige, og fusionen er en juridisk ændring af selskabsstrukturen, som ikke får betydning for dig som kunde.

Hvad betyder fusionen - og har den betydning for mig og mine forsikringsaftaler?

Fusionen betyder, at NEM Forsikring ikke længere er et selvstændigt datterselskab og er ophørt som aktieselskab. I en periode vil NEM Forsikring fortsat være et brand i den danske filial af Gjensidige. Fusionen har ikke ændret de gældende aftaler og forsikringsbetingelser, og den har derfor ikke betydning for din(e) aftale(r) om forsikringer.

Hvor kan jeg nu finde mine forsikringsbetingelser?

Det kan du på NEM Forsikrings hjemmeside og i din Selvbetjening (hvis du er privatkunde) - ligesom før fusionen.

Hvor skal jeg anmelde en skade?

NEM Forsikring fortsætter med sin egen hjemmeside. Skader og ønsker om hjælp til behandling skal derfor fortsat anmeldes via Selvbetjeningen på www.nemforsikring.dk eller telefonisk på 70 77 77 77, dvs. helt som du har været vant til.

Vil mine personoplysninger blive delt eller brugt til andet, end de gjorde før fusionen?

Nej, dine personoplysninger vil ikke blive brugt til andet eller mere, end de gjorde før fusionen, og der gælder fortsat en lovbestemt tavshedspligt, selvom fusionen er trådt i kraft. Det er kun ansatte med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til dine personoplysninger, og det vil f.eks. i en skadesag være de medarbejdere, der arbejder i NEM Forsikrings skadeafdeling.

Kan jeg opnå rabat på mine forsikringer, hvis jeg har produkter hos både NEM Forsikring og Gjensidige?

Nej, der er ikke ”samlerabat” på tværs af NEM Forsikring og Gjensidige.

Jeg ønsker ikke længere at være kunde, nu da NEM Forsikring er en del af Gjensidige. Kan jeg opsige min forsikring på grund af fusionen?

Du kan opsige din forsikring efter de frister for opsigelse, som du har i henhold til din forsikringsaftale. Fusionen ændrer ikke på opsigelsesreglerne.

Hvad sker der nu med mine forsikringer i NEM Forsikring?

Ingenting. Dine forsikringer i NEM Forsikring fortsætter uændret. I slutningen af 2022 vil kunderne i NEM Forsikring løbende blive flyttet over til Gjensidige.

Hvem er Gjensidige – og kan jeg være tryg ved, at de fremadrettet skal håndtere mine forsikringer?

Ja, det kan du. Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskab, som er noteret på Oslo Børs. Koncernen har cirka 3.800 medarbejdere, og de tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Danmark er der cirka 800 medarbejdere, og de arbejder ud fra fire lokationer i hhv. København, Århus, Skanderborg og Odense.

Hvor skal jeg ringe hen, hvis jeg har et spørgsmål eller har en skade?

Her og nu er der ingen ændringer for dig – overhovedet. Du kan fortsat ringe og skrive til NEM Forsikring, som du altid har gjort, og du kan finde vores kontaktinfo og oplysninger om dine forsikringer på vores hjemmeside/i din selvbetjening. Medarbejderne er også de samme, så du vil ikke opleve nogen forskel.

Kan jeg flytte mine forsikringer over til Gjensidige med det samme?

Dine forsikringer flyttes fra NEM Forsikring til Gjensidige ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, du har købt din forsikring. Har du købt dine forsikringer på forskellige datoer, vil de altså have forskellige hovedforfald, og dermed ikke blive flyttet samlet. Du vil blive orienteret, når din police blive flyttet over og du skal ikke gøre noget.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg ønsker at købe en ny forsikring?

Du skal kontakte NEM Forsikring på tlf. 70 77 77 77, hvis du ønsker en ny forsikring.

Når I flytter mine forsikringer – kan jeg så ende med at være kunde i både NEM Forsikring og Gjensidige et stykke tid – og hvis ja, hvordan sikrer jeg, at dette ikke bliver bøvlet?

Vi vil gøre vores yderste for, at det ikke vil blive bøvlet, da rådgiverne - både i NEM Forsikring og Gjensidige – kan varetage kunder begge steder. Vi informerer løbende, så du aldrig er i tvivl om, hvad du skal gøre, når du har brug for os. Vi ser frem til at kunne tilbyde dig endnu flere fordele som kunde i Gjensidige.

Hvad hvis jeg har en skade sag, når I flytter mine forsikringer?

Vi sørger for at al historik – og også verserende sager – flyttes med over, når NEM Forsikring flyttes til Gjensidige.

Stiger priserne for mig som eksisterende kunde i NEM Forsikring, når mine forsikringer flyttes til Gjensidige?

Når din forsikring flytter til Gjensidige, tager vi udgangspunkt i den pris du betaler hos NEM Forsikring. Du vil dog opleve, at din pris bliver underlagt en årlig indeksregulering. Denne regulering vil også være sket, hvis NEM Forsikring ikke var blevet opkøbt af Gjensidige.

Hvornår bliver alle NEM kunder flyttet over til Gjensidige?

Vi flytter policerne til hovedforfald og forventeligt fra 1. november 2022 og fremefter. Vi vil sende alle kunder et brev ca. 1 måned før, vi flytter deres forsikringer. Har du en BS-aftale, flytter vi den over til Gjensidige og herefter vil der på din opkrævning fremadrettet stå Gjensidige.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk