Udgivet d. 18. marts 2022 kl. 11:00 af NEM Forsikring

Udvidelse af forsikringsdækning til ukrainske flygtninge og vores kunder, der inviterer disse ind i deres hjem


I NEM Forsikring ønsker vi at støtte op om den tragiske situation i Ukraine og de ukrainske flygtninge på bedst mulig vis, og vi vil derfor hjælpe de af vores kunder, der åbner deres hjem op for ukrainske flygtninge.
Vi har derfor ekstraordinært udvidet vores forsikringsdækning frem til 31. december 2022 på nedenstående områder.
Konkret betyder det, at ukrainske flygtninge automatisk og gratis er omfattet af din indbo- og ansvarsforsikring under deres ophold hos dig/jer. Du behøver således ikke foretage dig noget.

Hvem er omfattet af den udvidede dækning?
Ukrainske flygtninge som midlertidigt bor hos dig som kunde, hvis du har en indboforsikring hos NEM Forsikring, eller flygtninge som midlertidigt bor i et fritidshus, der tilhører dig, og du har tegnet fritidshusforsikring inkl. indbodækning hos NEM Forsikring.

Hvilke ting og hvilket ansvar er dækket for de ukrainske flygtninge?
De ejendele, som den/de ukrainske flygtninge har medbragt til, eller anskaffer mens de er i Danmark, er meddækket på din indboforsikring eller din fritidshusforsikring inkl. indbodækning.
Ligeledes er der dækning for privatansvar, hvis flygtninge kommer til at gøre skade på andres ting eller person – på lige vilkår som den dækkede personkreds efter policen og gældende forsikringsbetingelser – under forudsætning af, at du har en indboforsikring med dækning for privatansvar i NEM Forsikring.

Hvor længe gælder den udvidede dækning?
Så længe den ukrainske flygtning bor hos dig, dog foreløbigt begrænset til 31. december 2022.

Hvordan anmelder jeg en skade?
Du kan anmelde en skade ved at logge ind på din selvbetjening her på hjemmesiden.
Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 70 77 77 77 indenfor vores åbningstid mandag til fredag fra kl. 9.00-16.00 – ligesom du kan sende en mail på skade@nemforsikring.dk
________________________________________

Gratis grænseforsikring til ukrainske flygtninge


DFIM – en af forsikringsbranchens garantifonde – udsteder gratis grænseforsikring til flygtninge fra Ukraine, der i bil kører ind i Danmark. Den gratis grænseforsikring gælder fra ankomstdagen og 30 dage frem.
Grænseforsikringen er ligesom en motoransvarsforsikring og dækker det erstatningsansvar, som ejeren eller brugeren kan blive mødt med, hvis der opstår et uheld i trafikken med skader på andre mennesker og deres ting.

Denne særordning gælder for alle ukrainske flygtninge, der ankommer til Danmark, uanset om de kører i ukrainsk eller russisk indregistrerede personbiler.

Garantifonden DFIM vil udstede forsikringerne og administrere ordningen. Se mere her.

Dækning af hundeansvar for hunde fra Ukraine


Garantifonden for skader forvoldt af uforsikrede eller ukendte hunde (FAH) har besluttet at indestå for ansvarsdækningen på ukrainske hunde, der medbringes til Danmark af ukrainske statsborgere på baggrund af situationen i Ukraine.

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2022 og frem til den 30. juni 2022. FAH administrere ordningen. Se mere her.