Udgivet d. 08. juli 2020 kl. 09:00 af Nem Forsikring

Vejret udviser i disse år mere ekstreme udsving, end hvad vi har været vant til. Markant tørke i 2018 blev efterfulgt af udpræget vådt vejr i 2019. Det våde vejr var skyld i hele 8.300 skader i 2019. Det er det højeste antal i 5 år. I 2018 var tallet godt 3.000.

Der er størst risiko for skybrud hen over sommeren. Så det er nu, at det er en god idé at sikre sig mod skybrud.

- Skybrudssæsonen er over os nu. Det er trist at se sine ejendele gå til, hvis kælderen bliver oversvømmet. Men med forebyggelse og forberedelse kan de værste skader ofte forhindres, siger Anja Lintrup Sørensen konsulent i Forsikringsoplysningen i Forsikring & Pension.

Det er vigtigt at tjekke sit hus for utætheder, få renset tagrender og afløb og fjerne personlige ejendele fra udsatte områder.

Gode råd før skybrud


• Rens tagrender og udendørs afløb for skidt
• Flyt værdifuldt og uerstatteligt indbo fra din kælder
• Fjern ting fra gulve og udsatte områder
• Undgå tæpper og trægulve i din kælder
• Tjek fundament og ydervægge for revner og utætheder
• Hav sandsække, spande, koste m.v. klar
• Få nogen til at holde øje med dit hus, hvis du ikke er hjemme.

Få flere gode råd om at forebygge skybrud på linket her
Er du forberedt på skybrud?