Udgivet d. 21. juni 2021 kl. 09:00 af NEM Forsikring A/S

Udenrigsministeriets meldinger om yderligere genåbning betyder, at rejsevejledningerne løbende bliver ændret.

Vi skal igen vænne os til det farvede verdenskort, som vi kender det fra sidste år – før hele verden blev ”rød”. Rejserestriktionerne bliver vurderet og lempet afhængig af situationen i de pågældende lande.

Drømmer du om sommerferie i udlandet, er det vigtigt, at du orienterer dig om rejsevejledningen, som nu igen kan ændre sig ugentligt. Der kan også være særlige forholdsregler i de enkelte lande/regioner og ved hjemkomst, f.eks. omkring test og isolation, som du bør orientere dig om.

Vi anbefaler dig altid at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Rejser du til et land, hvor indrejse ikke er frarådet (grønt eller gult område)
Hvis du rejser til et land, hvor indrejse ikke er frarådet – altså de grønne og gule lande jf. UM’s rejsevejledninger, dækker din rejseforsikring på normal vis. Rejseforsikringen dækker, hvis du kommer til skade eller bliver syg under din rejse – også selv om du rammes af Corona.

Ændres rejsevejledningerne sig til orange eller røde områder, mens du opholder dig i udlandet, vil du stadig være omfattet af rejseforsikringen, så længe du var rejst ind i landet, inden rejsevejledningen ændrede sig.

Vælger du alligevel at rejse til et land, hvor indrejse frarådes (orange eller rødt område)
Vælger du at trodse UM’s vejledninger og rejser til et EU-land, Storbritannien, Liechtenstein eller Schweiz, vil du være dækket af det blå EU-sygesikringskort på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i/til.
Din rejseforsikring i NEM Forsikring vil også dække dig under rejsen, men kun i forbindelse med hændelser, der ikke er relateret til Corona.
Det betyder bl.a., at behandlingsudgifter for Corona, hjemrejse før tid, ødelagte feriedage, aflyste fly, ombookinger mv. ikke er dækket, hvis det er relateret til Corona-virus.

Selvom rejseforsikringen dækker, skal du dog være opmærksom på, at vores muligheder for at hjælpe dig ift. behandling og hjemtransport kan være begrænsede, hvis du rejser til et land, hvor indrejse frarådes.


Ønsker du at afbestille en rejse
Hvis du ønsker at afbestille en rejse, er der forskel på, om du selv har arrangeret og booket rejsen, eller om du har købt en pakkerejse.

Har du købt en pakkerejse, og rejsen bliver aflyst, er det dit rejsebureau eller det selskab, du har købt rejsen hos, der skal dække afbestillingen. I henhold til Lov om pakkerejser § 15, stk. 2, har du ret til at få samtlige beløb refunderet hos din rejsearrangør. Du skal derfor kontakte dit rejsebureau, eller det selskab du har købt rejsen hos, for at få erstattet din rejse.

Vær opmærksom på, at du ifølge den gældende EU-lovgivning ikke er forpligtet til at tage imod et gavekort eller en voucher til senere brug. Hvis du tager imod en voucher, dækker afbestillingen, hvis flyselskabet ikke refunderer pengene, i tilfælde af, at du ikke når at få benyttet din voucher, inden den udløber.

Har du selv planlagt rejsen, dækker din afbestillingsforsikring, hvis Udenrigsministeriet fortsat fraråder indrejse til det land eller område, du skal rejse til, 48 timer før afrejse. Det er dog en forudsætning for dækning, at Udenrigsministeriet ikke frarådede rejsen på det tidspunkt, hvor du købte rejsen eller afbestillingsforsikringen.

Afbestillingsforsikringen dækker dog ikke, hvis du skal rejse til et land, hvortil der nu er tilladt at rejse, men ønsker at afbestille fordi:

• Du ikke længere har lyst til at rejse til destinationen.
• Du nu har bestilt en anden ferie, fordi du troede, at din udlandsrejse ville være frarådet resten af sommeren.
• Formålet med rejsen, f.eks. en koncert eller fodboldkamp, er aflyst.
• Dit fly fortsat er aflyst, og du selv skal finde en alternativ måde at komme til destinationen.

Ønsker du at gøre brug af afbestillingsforsikringen, skal du i første omgang kontakte dit flyselskab og hotel/ferieboligudlejer for at se, om der er mulighed for at ombooke eller få pengene tilbage. Er dette ikke muligt, skal du bede om en skriftlig dokumentation for afslaget.

Er flyet aflyst, har du som forbruger ret til at få pengene tilbage fra flyselskabet eller der, hvor du har købt billetten, da de ikke leverer den vare, du har betalt for. Du er ifølge gældende EU-lovgivning ikke forpligtet til at tage imod en voucher til senere brug.

Vi kan tidligst tage stilling til, om afbestilling af rejsen er dækket af forsikringen, når der er mindre end 48 timer til afrejse. Dette skyldes, at Udenrigsministeriets rejsevejledninger hurtigt kan ændre sig.

Afbestilling kan anmeldes online til SOS på www.sos.eu.

Skal du snart indbetale et restbeløb
Har du betalt depositum, f.eks. for en feriebolig, og er i tvivl om, hvorvidt du skal betale det resterende beløb, anbefaler vi, at du kontakter SOS, når der er 2 arbejdsdage til betalingsfristen. På den måde kan vi bedst hjælpe dig i forhold til, hvad der er bedst i din situation – om du skal betale resten af rejsen eller kan få dit depositum refunderet.

Har du købt en pakkerejse, skal du kontakte rejsearrangøren, som du har købt pakkerejsen hos, og høre, hvordan du skal forholde dig.

Overvejer du at købe en ny rejse
Køber du en rejse nu, kan du bruge din afbestillingsforsikring på normale vilkår, hvis rejsen går til et land/område, hvortil myndighederne ikke fraråder indrejse, på det tidspunkt, hvor du bestiller rejsen.
Køber du en rejse til et land, hvortil indrejse frarådes på tidspunktet for bestilling af rejsen, dækker afbestillingsforsikringen ikke.

Vi betragter ikke ombooking som en ny rejse.

Har du spørgsmål til din situation eller til dine forsikringer, er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 77 77 77 eller på mail@nemforsikring.dk . Vi har åbent alle hverdage mellem kl. 9 og 16.
Coronavirus – rejse- og afbestillingsforsikring