Du bliver skilt eller flytter

Hvis du bliver skilt eller flytter fra din partner, er det vigtigt at få ændret dine forsikringer, så du også er godt sikret fremover. Nogle forsikringer skal ændres, og andre forsikringer kan måske helt undværes. Kontakt NEM Forsikring, og så hjælper vi dig med at få det hele på plads.

Her er en huskeliste over, hvad der skal ske med jeres forsikringer, hvis du og din partner går hver til sit.

 • I skal beslutte, hvem der overtager familie-/indboforsikringen, og hvem der skal have en ny. Det er vigtigt at få meldt adresseændring og tegnet en ny familie-/indboforsikring hurtigst muligt.

 • I skal hver have jeres egen ulykkesforsikring. Har I børn, skal I aftale, hvem der sørger for ulykkesforsikring af børnene.

 • Den part, der beholder bilen, skal registreres som ejer og bruger af den.

 • Har I en livsforsikring, hvor I har indsat hinanden som begunstiget? Så skal I beslutte, om det skal ændres.

Du får din første bil

Har du købt ny bil? Så er der en række forhold, du skal være opmærksom på, hvad enten bilen er fabriksny – eller blot ny for dig.

Har du købt din bil hos en forhandler, er det som regel denne, der sørger for ind-/omregistreringen, men har du købt bilen af en privatperson, er det dig selv, der skal klare det.

Du skal omregistrere bilen på SKAT’s hjemmeside eller via ”Ejerskifte”-app’en senest 4 dage efter ejerskiftet. Til dette har du brug for den originale registreringsattest, idet du skal bruge nogle koder herfra for at gennemføre registreringen.

I forbindelse med omregistreringen skal du vælge et forsikringsselskab, hvor din bil skal forsikres. Det er en forudsætning for at få bilen om- eller indregistreret, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for bilen.

Når du har fået en bil indregistreret i dit navn – hvad enten du selv gør det, eller en forhandler gør det for dig – er det vigtigt, at du kontakter os, så vi kan få en snak om, hvordan du ønsker bilen forsikret. Ansvarsforsikringen er lovpligtig, men i mange tilfælde kan det være en fordel at tegne yderligere dækninger, f.eks. en kaskoforsikring, der omfatter skader på selve bilen.

Hører vi ikke fra dig, kan vi blive nødsaget til at udstede forsikringen udelukkende med en ansvarsforsikring.

Børn er skyld i skader i institutionen

Som udgangspunkt er børn erstatningsansvarlige efter samme regler som voksne. Men hvornår regnes man som ’ansvarlig’ for en skade?

I Danmark er hovedreglen, at man er ansvarlig, hvis man handler anderledes end andre fornuftige mennesker i samme situation ville have gjort. Det kalder man at handle uagtsomt.

Når man skal vurdere, om barnet har handlet uagtsomt, sammenligner man på samme måde handlingen med, hvad et barn på samme alder i samme situation ville have gjort.

Ansvar over for institutionen

Hvis dit barn er skyld i skader på bygninger eller ting i hans eller hendes institution/skole, er barnet erstatningsansvarlig - hvis det har handlet uagtsomt. Det er dog op til institutionen eller skolen at bevise, at barnet har handlet uforsigtigt eller uagtsomt. Kan de ikke det, kan barnet ikke gøres ansvarlig for skaderne.

Det er forældrenes indbo/familieforsikring, der dækker skaden, hvis deres barn har handlet uforsvarligt ved f.eks. at skyde en bold igennem en rude på skolen. Imidlertid er det barnet selv, der er den ansvarlige set fra et forsikrings-perspektiv.

Skade sket under leg

Der sker ofte skader under leg mellem børn, men det kan ofte være svært at finde en ”hovedansvarlig” for skaden. Reglerne for skade sket under leg er derfor temmelig lempelige, Domstolene har desuden en tendens til at opfatte det at deltage i – nogle gange voldsomme lege - som en accept af risikoen for, at der kan opstå skader.

Hvis der sker der skade under voldsom leg på en institution eller skole, og hvis legen ikke været under opsyn, så kan institutionen eller skolen i visse tilfælde være ansvarlig på grund af manglende opsyn med børnene.

Din bil bliver skadet

Hvis din bil har været udsat for en større skade f.eks. i forbindelse med et færdselsuheld, kan du i visse tilfælde få erstatning for værdiforringelse. Det kræver, at det er andre mennesker, som har været skyld i skaden.

For at få erstatning for forringet salgsværdi skal følgende forhold været opfyldte:

 • Du skal have en helt - eller delvis - skyldig modpart.

 • Din bil skal være en nyere personbil – typisk ikke mere end 2-3 år gammel.

 • Der skal være tale om en større skade. Det vil sige, at udbedring af skaden skal koste mindst 20-30% af den handelsværdi, som din bil havde før skaden.

Hvem skal betale?

Det er forsikringsselskabet for den ansvarlige modpart, som skal udbetale eventuel erstatning for værdiforringelsen.

Du skal selv rejse krav om værdiforringelse over for modpartens forsikringsselskab. Hvis du ønsker det, tager vi imidlertid gerne dit krav med i sagsbehandlingen over for modpartens selskab.

Hvor stor er erstatningen?

VVærdiforringelsen er det skønsmæssige værditab, som bilen har fået som følge af uheldet. Erstatningen afhænger af bilens alder, kilometerstand samt skadens karakter og omfang - og vil typisk udgøre 5-20 % af reparationsudgifterne.

Hvis du selv er skyld i uheldet, bliver din erstatning reduceret med lige så meget, som din skyld udgør. Har du for eksempel 1/3 af skylden, reduceres din erstatning for værdiforringelse af bilen med 1/3.

Når du har brug for en erstatningsbil

Hvis din bil - f.eks. i forbindelse med et færdselsuheld - har været udsat for en større skade, kan du i visse tilfælde få dækket udgifterne til en erstatningsbil.

Det kræver imidlertid:

 • At din modpart er helt eller delvist skyldig i skaden.

 • At du skal bruge din bil erhvervsmæssigt.

 • At du ikke kan undvære din bil i hverdagen (f.eks. hvis du ikke har mulighed for at tage offentlig transport til arbejde uden meget store gener).

Hvem skal betale?

Det er forsikringsselskabet for den ansvarlige modpart, som skal betale for lejebilen, men du må selv lægge beløbet ud i første omgang.

Du skal som udgangspunkt selv rejse krav om erstatning for leje af erstatningsbilen over for modpartens forsikringsselskab. Hvis du ønsker det, tager vi imidlertid gerne dit krav med i sagsbehandlingen over for modpartens selskab.

Hvor længe må jeg beholde erstatningsbilen?

Du får kun dækket udgifterne til en erstatningsbil, så længe værkstedet er i gang med reparationerne på din egen bil. Det betyder, at du ikke får erstatning, mens værkstedet venter på reservedele, eller når arbejdet af andre grunde ligger stille.

Det er taksator, der vurderer, hvor længe det vil tage at reparere skaderne på din bil. Kontakt derfor taksatoren, hvis du vil vide, hvor mange dage, der er afsat til selve reparationerne.

Når udgifterne er dokumenterede, kan du leje en bil af samme standard som din egen.

Du har købt hus

Når du har købt hus, overtager du det fulde ansvar for huset på overtagelsestidspunktet. Det vil sige: Med det samme! Derfor er det en god idé at overveje, hvilke forsikringer du har brug for, inden du overtager huset og flytter ind.

De fleste husforsikringer dækker både de skader, som kan opstå på huset, og det erstatningsansvar, du eventuelt kan blive pålagt som husejer.

Ejerskifteforsikring

Det første, du skal tage stilling til, er, om du vil tegne en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen dækker de eventuelt skjulte fejl i boligen, som ikke står i tilstandsrapporten. Det kan blive dyrt at undlade at tegne en ejerskifteforsikring, og de fleste vælger derfor at gøre det.

Hvad kan du forsikre?

Det næste, du skal beslutte, er, hvilke dækninger du vil have i din husforsikring. Husforsikringen sikrer du dig mod de uforudsete udgifter, du kan komme ud for, hvis der sker skader på dit hus. Der kan f.eks. forekomme udgifter, hvis huset brænder, der er udstrømning af vand, stormskader, samt skader i forbindelse med tyveri eller hærværk.

Hvis der er lån i huset, skal du forsikre dig mod brand. Brandforsikringen dækker i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer.

Hvad kan du ikke forsikre?

Du kan ikke forsikre dig mod skader, som du kan forhindre med almindelig vedligeholdelse. Du kan heller ikke forsikre dig mod det, der sker over lang tid som f. eks. slitage, ælde eller vejrets påvirkning.

Der findes dog udgifter, som man som husejer ikke kan forhindre ved almindelig vedligeholdelse. Det gælder f. eks. rør- og stikledninger, som oftest tæres og nedbrydes indefra. NEM Forsikring tilbyder her tilvalgsdækninger, som dækker rådangreb, svamp, samt skader på rør- og stikledninger.

Du skal ud og rejse

Før du rejser til udlandet, er det en god idé at undersøge, hvordan du er dækket ind, mens du er af sted. Hvis nu uheldet skulle være ude.

Indboforsikringen

Indboforsikringen dækker din bagage overalt i verden på rejser i og op til tre måneder. Forsikringen dækker også retshjælp og dit private ansvar på rejser op til tre måneder.

Ulykkesforsikringen

En ulykkesforsikring dækker, hvis et ulykkestilfælde på en rejse giver dig varige men på 5 % eller mere (afhængig af den dækning, du har valgt). Forsikringen dækker, uanset hvor længe du opholder dig i Norden, Grønland eller i et EU-land. Hvis du opholder dig uden for de nordiske lande, Grønland eller EU i mere end et år, skal du dog kontakte os for at være sikker på, om din ulykkesforsikring dækker.

Rejseforsikring

En selvstændig rejseforsikring er en god idé som supplement til det blå sygesikringskort. Det blå sygesikringskort dækker dig ved rejser i Europa og EØS og giver adgang til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Det betyder i nogle tilfælde, at du selv skal betale en del af udgiften. Udenfor Europa og EØS er der ingen dækning fra den offentlige sygesikring. Hjemtransport i forbindelse med sygdom, tilskadekomst eller død dækkes aldrig af den offentlige sygesikring – heller ikke selv om der er tale om rejser i Europa og EØS. Tal med os om, hvad rejseforsikringen kan dække.

Rødt eller grønt kort til bilferien i udlandet

Når du er på bilferie i udlandet, skal du altid have dit røde kort med. Det er derimod ikke sikkert, at du behøver at have det grønne kort med – det afhænger af hvor du skal hen.

Det røde kort kan downloades fra SOS’ hjemmeside: http://www.sos.eu

Du finder information om det grønne kort her: http://www.dfim.dk

 

Gode råd, når du skal rejse

Sikring af dit hjem

 • Luk og lås vinduer og døre. Gem aldrig nøglen under måtten, over bjælken eller andre oplagte steder.
 • Montér et tænd-/slukur i flere rum, så huset ser beboet ud, når det er mørkt
 • Hvis det er muligt, så sørg for at kostbare møbler, elektronik, kunst m.v. ikke er synligt udefra
 • Sørg for, at din postkasse bliver tømt af en nabo eller familien
 • Få gerne din nabo til at parkere sin bil i din carport/indkørsel
 • Læg dine kostbare smykker og værdigenstande et sikkert sted, f.eks. en værdiboks
 • Få venner eller naboer til at slå græs og vande blomster – eller skovle sne, hvis det er aktuelt
 • Få evt. din nabo til at lægge affald i affaldssækken – og få dem til at stille affaldsstativ på plads efter tømning.
 • Nævn ikke på din telefonsvarer, at du skal ud at rejse, og undgå at skrive om din ferie på Facebook. Du kan evt. ændre dine ”privatindstillinger”, så kun dine venner kan se dine opslag.

Bilen

 • Tjek olie og dæktryk på bilen
 • Husk at medbringe registreringsattest
 • Medbring international skadeanmeldelse, så du kan se, hvilke relevante oplysninger du skal bruge fra modparten, hvis du kommer ud for et uheld
 • Husk at medbringe gule sikkerhedsvest i bilen. I flere EU-lande, f.eks. i Tyskland, kræver de, at du har en gul sikkerhedsvest med i bilen. Hvis du kommer i en nødsituation og stiger ud på motorvejen uden vest, kan du risikere at få en bøde. I nogle lande er det påkrævet, at der er en vest til samtlige passagerer i bilen.
 • Tjek de lokale regler, f.eks. på www.fdm.dk. I Tyskland må du f.eks. ikke som fører have løstsiddende fodtøj på, og i Frankrig skal du have en alkoholtester i bilen.
 • Medbring rødt og evt. grønt kort. Begge kort kan bestilles på Selvbetjening på nemforsikring.dk. Der findes også en version af det røde kort til iPhone og andre mobiltelefoner – se www.sos.eu

Øvrige gode råd inden du rejser

 • Tjek evt. sikkerhedsforholdene på dit rejsemål på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk
 • Senest to måneder før afrejse bør du undersøge, om du skal vaccineres for at rejse til rejsemålet. På Statens Serum Instituts hjemmeside – www.ssi.dk – kan du se, hvilke vacciner der anbefales og/eller kræves for det område, du skal rejse til
 • Husk at tegne rejseforsikring, der omfatter den del af verden, du skal rejse til
 • Har du en kronisk eller eksisterende sygdom, eller har du været alvorligt syg/kommet til skade indenfor 2 måneder før afrejse, skal du måske have en forhåndsgodkendelse for at være dækket af rejseforsikringen. Yderligere oplysninger kan findes Her

Medbring på rejsen

 • Husk at tjekke pas og visum i god tid inden afrejse. I nogle lande er der krav om, at passets udløbsdato er mere end 6 måneder efter hjemrejsedatoen
 • Undersøg i god tid, om du skal søge visum. Oplysninger om pas- og visumforhold kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk
 • Husk vaccinationskort og evt. pillepas. Hvis du rejser med livsnødvendig medicin, bør du medbringe pillepas. Attesten kan fås på apoteket og er gratis. Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler for indtjekning af medicin på flyrejser.
 • Husk at veksle penge, så du har penge i pågældende valuta, når du ankommer til landet. Det kan også være en god idé at medbringe euro eller amerikanske dollars. Fordel evt. penge og rejsepapirer forskellige steder.
 • Husk det blå sygesikringskort samt telefonnummeret til Gouda rRjseforsikring, så du har dem ved hånden, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Det blå sygesikringskort kan bestilles på www.borger.dk
 • Hvis du har tegnet rejseforsikring hos NEM Forsikring, kan du udskrive dit rejsekort ved at logge ind i din selvbetjening. Rejsekortet kan findes under indboforsikringen.
 • Sørg for at have kopier af de vigtigste dokumenter og fordel dem forskellige steder i din bagage.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk