Vi går op i kundetilfredshed!

Derfor opfordrer vi dig til – såfremt du er utilfreds med en afgørelse eller vores behandling af din sag – at rette henvendelse til afdelingslederen i den pågældende afdeling, hvor din sag er behandlet. Hvis sagen kan løses på denne måde, vil det være nemmest og hurtigst for begge parter. Du finder kontaktoplysninger på medarbejderne her

Hvis du efter din henvendelse til afdelingslederen stadig er utilfreds med afgørelsen, sidder vores klageansvarlige, Elizabeth Blittrup Nørgaard klar, og du er således velkommen til at kontakte hende.

Du kan kontakte Elizabeth Blittrup Nørgaard på følgende måder:

  • På telefon 70 77 77 77
  • Sende en mail til klage@nemforsikring.dk
  • Skrive et brev til NEM Forsikring, Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, att.: ”Den klageansvarlige”

Ankenævnet for Forsikring

Kan du ikke nå til enighed med NEM Forsikring, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal
1100 København K
Tlf. 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er oprettet af Forsikring & Pension og Forbrugerrådet med det formål at behandle klager fra kunder vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der vedrører private forsikringer. Man kan kun klage over sit eget forsikringsselskab – og ikke over modpartens forsikringsselskab.

Du kan klage direkte på ankenævnets hjemmeside, www.ankeforsikring.dk.

Det koster et mindre gebyr at klage. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen.

Domstolene

Selvom du klager til Ankenævnet for Forsikring, har du stadig mulighed for efterfølgende at gå til domstolene, hvis du ikke er enig i sagens afgørelse.

Øvrigt

NEM Forsikring er desuden forpligtet til at oplyse dig om, at du kan anvende EU-Kommissionens online klageportal i forbindelse med indgivelse af en klage. Dette er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives her – http://ec.europa.eu/odr/. Hvis du ønsker at benytte denne adgang i forbindelse med en klage, skal du angive vores e-mailadresse mail@nemforsikring.dk

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk