Vi vil gerne i dialog med dig, hvis du ikke er tilfreds.

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre og er til rådighed, hvis du ikke føler vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller andet lever op til dine forventninger.

Kontakt os

Derfor opfordrer vi dig til – såfremt du er utilfreds med en afgørelse eller vores behandling af din sag – at rette henvendelse til den afdeling, hvor din sag er behandlet, for at vi nemmest og hurtigst muligt for begge parter kan kigge på sagen igen.

Send en klage til vores klageansvarlige

Er du – efter at have drøftet problemet med os – fortsat ikke enig i vores afgørelse eller sagsbehandling, kan du klage til Gjensidige Forsikrings Klageansvarlige enhed ved at:

  • Sende en mail til klage@gjensidige.dk
  • Skrive et brev til Gjensidige Forsikring, att. Klageansvarlig enhed, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV

Andre muligheder

Kan du ikke nå til enighed med os, har du mulighed for at få eksterne parter til at se på din sag. Se hvordan nedenfor.

Dine muligheder


Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer, men kan ikke tage stilling til klager over afgørelser, som vedrører en anden persons forsikringsselskab. Det kan fx være, hvis du er involveret i et færdselsuheld, hvor en anden har ansvaret for uheldet. Ankenævnet kan som udgangspunkt heller ikke tage stilling til klager over erhvervsforsikringer. Læs mere på Ankenævnets hjemmeside.

En klage til Ankenævnet for Forsikring indsendes via Ankenævnets hjemmeside. Bemærk at det koster et mindre gebyr at klage til Ankenævnet for Forsikring. Du kan også klage online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2.,
1100 København K.
Tlf. +45 33 15 89 00 (kl. 10-13)
www.ankeforsikring.dk


Du kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal, ODR. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Hvis du klager, skal du oplyse denne mail: klage@nemforsikring.dk


Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave - med telefonisk service, artikler og publikationer - at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier.

Tidligere kunne man klage via Forsikringsoplysningen, hvis klagen faldt uden for Ankenævnets område, fx hvis man i en konkret sag ønskede at klage over en modparts forsikringsselskab eller en erhvervsforsikring.

Af resursemæssige grunde er dette ikke længere muligt, ligesom det heller ikke længere er muligt for professionelle rådgivere - bl.a. advokater, revisorer, offentlige myndigheder og organisationer - at få vejledning fra Forsikringsoplysningen i konkrete klagesager.

Forsikringsoplysningen giver naturligvis stadig gerne overordnede råd og vejledning til borgere og virksomheder.

Forsikringsoplysningen
Philip Haymans Allé 1
DK-2900 Hellerup
Tlf. +45 41 91 91 91
Mail: fo@forsikringsoplysningen.dk

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk