Privat

Brand

Vi kan godt lide hygge i Danmark – og vi elsker tændte stearinlys og ild i pejsen.


De færreste tænker imidlertid på, at i samme øjeblik man tænder et stearinlys eller fyrer op i pejsen og brændeovnen, så er det faktisk en brand, man har tændt. Ganske vist en hyggelig og kontrolleret brand, men det er åben ild, og det kan gå galt på et øjeblik!


Sørg derfor altid for at overholde disse gode råd, når du omgås åben ild i hjemmet:


 • Gå aldrig fra tændte stearinlys – sov heller ikke fra dem.

 • Brug kun stabile lysestager af materiale, der ikke kan brænde.

 • Pas på lysmanchetter – sluk lysene, før de brænder ned til manchetterne.

 • Stil aldrig levende lys i nærheden af gardiner, i bogreoler eller under hylder/skabe.

 • Sæt altid fyrfadslys i en åben holder, som ikke selv kan brænde. Fyrfadslys bliver meget varme i bunden!

 • Hold altid særligt øje med lys, der er overtrukket med guld, sølv eller kobber. Metallaget kan antændes og give voldsomme flammer.

 • Stil aldrig levende lys i en højde, hvor hundehaler kan komme til at vælte dem!

 • Stil ikke lys på tv, radio og andre lune steder.

 • Sørg for, at der ikke ligger brændbart materiale på, foran eller omkring tændte brændeovne og pejse.

 • Er du ryger? Så ryg aldrig i sengen og tøm aldrig askebægret i skraldespanden. Lad heller ikke børn få mulighed for at få fat på din lighter eller tændstikker.

Elektriske apparater

Normalt bryder elektriske apparater ikke ud i brand, når man tænder dem, men der kan være - eller opstå - fejl i dem, som gør dem til rene brandbomber.


Derfor er det vigtigt, at du husker at slukke, når du er færdig med at stryge, lave kaffe, krølle hår m.m. Du skal også passe på ikke at komme til at smide et håndklæde over en varm el-radiator. Desuden er det vigtigt at huske, at gryder og kedler kan koge tørre - så hold øje med komfuret, når det er tændt.


Ældre tørretumblere er også kendt for at kunne forårsage brand, idet der med tiden opsamles støv og tøjfibre i selve tørretumbleren, som så i visse tilfælde kan antændes, når tørretumbleren benyttes - eller står med strøm på.


Følgende anvisninger kan være med til at begrænse brandrisikoen:


 • Sluk alle elektriske husholdningsapparater når du er væk - eller når du sover.

 • Hvis et elektrisk apparat opfører sig mærkeligt, eller bliver for varmt - også i stikket - så sluk omgående og send apparatet til reparation.

 • Lad være med at koble for mange lamper og apparater på en enkelt kontakt.

 • Sørg for at tv, køleskab m.m. kan komme af med varmen.

 • Træk stikkene ud under tordenvejr - også antennestikket.

 • Reparer aldrig selv elektriske artikler.

 • Pas på musegnav i ledninger - især på landet og i sommerhuset.

 • Går der ild i elektriske apparater, så sluk på kontakten og tag stikket ud. Brug aldrig vand til at slukke med - før strømmen er afbrudt.

Indbrud

Tyve kan bedst lide arbejdsro, og selvfølgelig er dit hus mest udsat, når du ikke er hjemme. Der er ikke desto mindre mange ting, du kan gøre for at sikre dit hjem mod indbrudstyven. Hos Forsikringsoplysningen skelner man mellem tre forskellige former for tyverisikring: Taktisk sikring, fysisk sikring og elektronisk sikring.


Taktisk sikring

Tyven vil for det meste forsøge at komme ind i dit hus uden at vække for megen opmærksomhed. Sæt derfor fokus på de stedet, hvor dit hus vender væk fra vejen – og dermed byder på de mest oplagte indgange for tyven.


Udendørs lys med føler, der tænder, når nogen nærmer sig, er med til at stresse tyven, og er et signal til naboerne om, at nogen færdes ved huset.


Endelig drejer det sig om at få huset til at virke beboet, når du er hjemmefra. Det holder tyven på afstand.


Fysisk sikring

Når du skal sikre dit hus, gælder det om at forudse, hvor tyven vil forsøge at komme ind. At finde de svageste punkter med andre ord. Du bør derfor kontrollere, at kældervinduer, bagdøre og terrassedøre er godt sikrede og har en godkendt lås.


Afspær tyvens flugtruter. Tyven undersøger ofte mulige flugtruter på forhånd, så gør det besværligt for ham ved at sætte lås på indersiden af dørene, så de kun kan åbnes indefra med en nøgle. Brug hasper og haspesikring på dine vinduer.

Skift eventuelt dørene til nye døre med 3-punkts sikring.


Jo mere besværligt det er for tyven at komme ind og ud igen, jo større er sandsynligheden for, at dit hus går fri.


Elektronisk sikring

Vælger du at supplere med elektronisk sikring som alarmer, overvågningskameraer eller røgkanoner anbefaler Forsikringsoplysningen, at man vælger et godkendt forsikringsprodukt og en certificeret installatør.


Flere gode råd

På Forsikring og Pensions sikringsside finder du mange gode oplysninger om sikring mod indbrud og brand samt oplysninger om bygningsforhold og IT-sikring: http://www.fpsikring.dk


Det kriminalpræventive Råd har lavet en række nyttige foldere, som du kan downloade direkte her fra hjemmesiden. Du kan også finde andre nyttige råd om forebyggelse og sikring på deres hjemmeside: http://www.crimprev.dk


På hjemmesiden ’stopindbrud’ kan du også få flere gode råd om, hvordan du sikrer boligen bedst muligt under ferien: http://www.stopindbrud.dk

Lyn

Lyn og torden er hvert år skyld i mange skader – lige fra bygningers brandskader til overspænding i elektriske apparater.


Når lynet slår direkte ned i dit hus, vil skader på bygningen og dit indbo være dækket af dine brandforsikringer.


Sker skaderne derimod som overspænding som følge af lynnedslag i ledningsnettet uden for huset, er der ikke tale om direkte lynnedslag. Derfor er disse skader ikke automatisk meddækket på din indbo-/familieforsikring.


Derfor er det en god idé at huske at tage TV, radioer, PC’ere, modem, printere og andre elektriske apparater ud af stikket under tordenvejr – eller allerede før når der meldes om tordenvejr. Så kan du spare dig selv for mange ærgrelser og udgifter.


En anden hyppig effekt af et tordenvejr er for øvrigt, at HFI-relæet slår fra.

Det er værd at tænke på, før du evt. tager på en rejse. Hvis HFI-relæet slår fra mens du er væk, vil der vente en ubehagelig overraskelse i køleskabet og dybfryseren, når du kommer hjem.


Lav derfor gerne en aftale med en bekendt om at kigge efter huset, hvis du er væk i længere tid. Så HFI-relæet kan blive slået til igen efter et tordenvejr.

Storm

En storm kan medføre store skader på dit hus, så derfor bør du forebygge så meget som muligt.


Det er altid fornuftigt at overveje, hvad man kan gøre – også før stormen er varslet.


Generel forebyggelse:
 • Sørg altid for, at dit hus er godt vedligeholdt.

 • Fjern knækkede grene, der endnu ikke er faldet ned, hvis der er træer omkring dit hus.

 • Fjern eller fastgør løse tagsten, hvis du kan.

 • Hav elektriske lygter og transistorradio parat, hvis strømmen forsvinder.


Ved stormvarsel:
 • Fjern alle løse dele omkring dit hus. Det, der ikke kan fjernes, kan du måske binde sammen.

 • Parker ikke din bil i nærheden af træer og huse – specielt ikke høje huse.

 • Har du afdækninger efter sidste storm? Så se dem efter og vær specielt opmærksom på, om presenninger er strammet op og fastgjort med så mange reb som muligt.

 • Lyt til nyhedsudsendelser og følg den vejledning, der bliver udsendt.


Under stormen:
 • Hold dig inden døre.

 • Prøv ikke at gå ud under stormen for at fjerne løse ting eller fastgøre presenninger, plader eller lignende. Det kan være farligt på grund af flyvende genstande og usikre konstruktioner.

 • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg den vejledning, der bliver udsendt.


Når du anmelder en stormskade

Har du haft en stormskade på dit hus, skal du melde det til dit forsikringsselskab.


I forbindelse med storme er der altid mange, der forsøger at komme igennem på telefonen. Hvis det skal gå lidt hurtigere, kan du med fordel anmelde skaden direkte over vores selvbetjening og internettet. Så behandler vi den så hurtigt som muligt og tager eventuelt kontakt til dig.

Skybrud

Når det har regnet så meget, at der er tale om skybrud, er du som udgangspunkt dækket af din hus- og indboforsikring.


Før vandet styrter ned er der ikke desto mindre nogle ting, du kan gøre for at forhindre skader.


 • Tjek at afløbsristene udenfor ikke er stoppet af f.eks. blade.

 • Undersøg også om tagrender er rensede, og at tagnedløb ikke er stoppet.

 • Luk vinduerne – og husk tagvinduerne. (Vandskader efter vand, der kommer gennem åbne vinduer, er ikke dækkede).

 • Gå eventuelt også din kælder igennem og se, om der skulle være genstande, der burde fjernes fra gulvet. (Bor du i et område med risiko for opstigende kloakvand, er det bedst at undgå tæpper og trægulve i kældre).

 • Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset.

 • Lav evt. aftale med andre fritidshusbeboere om hjælp, hvis du har et fritidshus, som du ikke kan komme til.


Under skybrud:
 • Du bør blive i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der kommer vand ind.

 • Hav spande, koste skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der eventuelt måtte trænge ind.

 • Vær klar til at redde dit indbo til et tørt sted.


Når du anmelder vandskade

Har du fået vandskade i forbindelse med et skybrud, skal du melde det til dit forsikringsselskab. Ofte sender vi en taksator ud for at vurdere og opgøre skaden.

Du kan eventuelt tage billeder af dine ting og selve vandskaden som dokumentation og lad være med at smide beskadigede ting ud medmindre, du har aftalt det med os.

Sådan sikre du dine børn

I følge Forsikringsoplysningen er det kun ca. 40% af de 70.000 børn, som hvert år starter i børnehave eller i 1. klasse, som er dækket af en ulykkesforsikring.


I praksis betyder det, at hele 42.000 nye elever hvert år kaster sig ud i virkeligheden uden sikkerhedsnet.


De fleste skader på skolebørn er heldigvis banale småskader, som kan klares med en tur på skadestuen eller en rulle plaster.


Men desværre sker der også hvert år ulykker, hvor skaderne er så alvorlige, at børnene får varige mén. I disse tilfælde er det forældrenes ansvar, at barnet er dækket, da skolen ikke har pligt til at ulykkesforsikre skolebørnene.


Børn op til 18 år

Børn op til 18 år kan forsikres ved at forældrene tegner en ulykkesforsikring for dem. Den vil forsikre børnene hele døgnet. Skade ved børns erhvervsarbejde vil ofte være undtaget, da børnene her vil være dækket af arbejdsgiverens forsikring.


Tandskader kan dækkes

Forsikringen kan også helt eller delvist dække udgifter til tandbehandling, når tandskaden er sket ved en ulykke. Selv om børn er omfattet af den offentlige tandpleje indtil de fylder 18 år, skal tandskader alligevel meldes til en eventuel børneulykkesforsikring. Det skyldes, at tandskader på børn i nogle tilfælde først kan laves helt færdige, efter at børnene er fyldt 18 år.


Ulykkesforsikringen undtager som hovedregel tandskader, der er sket ved tygning af mad. Tygger man f.eks. i en sten i et brød og får ødelagt en tand, må man i stedet rejse erstatningskrav mod den forretning, hvor brødet er købt. Et erstatningskrav vil kun kunne gennemføres, hvis man kan vise det fremmedlegeme, man tyggede i – f.eks. stenen i brødet.


Anmeld skaden hurtigst muligt

Når en skade er sket, skal dit forsikringsselskab hurtigst muligt have en anmeldelse og eventuelle lægelige oplysninger om skaden.

Erhverv

Brand

De typiske årsager til brand skal findes blandt gamle elinstallationer, åben ild og varme genstande, uforsigtighed, uvidenhed og påsatte brande.


Gamle, dårligt vedligeholdte eller fejlbehæftede elinstallationer kan kortslutte og starte en brand. Det samme kan rygning, stearinlys og maskiner der ikke slukkes efter endt arbejdsdag.


Det er derfor vigtigt at holde selve truslen om brand på størst mulig afstand.


Formålet med brandsikring er:


 • at minimere risikoen for, at en brand opstår

 • at begrænse en opstået brand ved at opdage og slukke den i tide


Hvis du vil sikre din virksomhed mod brand kan du gennemgå følgende tjekliste:


 • Er alle elinstallationer i orden?

 • Er brandslukningsudstyret i god stand, synligt og let tilgængeligt?

 • Er computerne slukket og kaffemaskinen på kontoret afbrudt efter endt arbejdsdag?

 • Er alle døre lukket, når virksomheden forlades?

 • Er der pænt og ryddeligt i og udenfor bygningen?

Tyveri og indbrud

Tyve kan bedst lide arbejdsro! Derfor er din virksomhed mest udsat, efter fyraften.


Indbrudstyve møder oftest på "arbejde", når du er gået hjem. De forsøger normalt at komme ind i din virksomhed uden at vække for megen opmærksomhed - derfor gælder det om at sikre de steder, der vender væk fra vejen bedst.


Alarmer, gitre og tågekanoner er effektive sikringsformer. Men også udendørs lys med føler kan være med til at stresse tyven.


Dernæst drejer det sig om at få huset til at virke beboet, når du er hjemmefra - det holder tyven på afstand.


Sikring af din virksomhed

Når du skal sikre din virksomhed, gælder det om at finde de svageste punkter og forudse, hvor tyven vil forsøge at komme ind.


Det vil ofte være bagdøren, der er mest attraktiv for tyven, da den ofte er dårligere sikret med låse og ofte er placeret, så de ikke er synlige for almindelig færdsel - dette giver arbejdsro og lettere vilkår for tyvene.


Tøm altid kassen for kontanter og fjern værdier så de ikke kan ses fra vinduet. Brug hasper og haspesikring på dine vinduer - og skift eventuelt dørene til nye døre med 3-punkts sikring.


Der er ingen grund til at hjælpe tyven - og jo mere besværligt, det er at komme ind og ud igen, jo større er sandsynligheden for, at din virksomhed går fri. Sørg derfor for, at stiger, biler sækkevogne og andet, der kan bruges til transport af tyvekoster altid er låst.


Gratis ridsepennesæt til mærkning af dit indbo

NEM Forsikring udleverer et gratis ridsepennesæt, som du kan bruge til at mærke dine indbogenstande med. Mærkede genstande kan ikke omsættes af tyven.


Læs mere

Det kriminalpræventive Råd har lavet en række nyttige foldere, som du kan downloade direkte her fra hjemmesiden, men du kan også finde andre nyttige råd om forebyggelse og sikring på deres hjemmeside www.crimprev.dk

Lynskader

Lyn og torden forårsager hvert år mange skader - lige fra brandskader i bygninger til et utal af mindre skader i form af overspænding i elektriske apparater.


En anden hyppig effekt af et tordenvejr er, at HFI-relæet slår fra. Hvis det sker mens du er på arbejde opdager du det naturligvis, så du kan slå det til igen. Men sker det om natten, i en weekend eller i en ferie kan det have alvorlige konsekvenser for IT-udstyr, frost- eller kølevarer.


Når lynet slår direkte ned i din virksomhed, vil de skader, der sker på bygningen og dit indbo, være dækket af dine brandforsikringer.


Skader der skyldes overspænding som følge af lynnedslag i ledningsnettet uden for huset, er ikke direkte lynnedslag og er derfor ikke automatisk meddækket på dine policer.


Anmeldelse og aftale om udbedring

I forbindelse med uvejr er der jo desværre altid mange andre, der forsøger at komme igennem på telefonen, og du vil derfor med fordel kunne anmelde skaden direkte over Internettet – så behandler vi den så hurtigt som muligt og tager eventuel kontakt til dig.


Smid ikke beskadigede genstande ud, før taksator har set dem, eller din erstatningssag er afsluttet. Fotografer eventuelt skaderne.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk