I henhold til vedtægternes § 5 bekendtgøres valgresultatet til repræsentantskabet i Foreningen NEM s.m.b.a.

Følgende medlemmer har ønsket at genopstille og er genvalgt:
Kurt Mølgaard, Karen Poulsen og Nils Møller

/August 2020