Hvor kommer Foreningen NEM s.m.b.a. fra?

”Gl. Skanderborg Amts Brandassuranceforening G/S” var – med stiftelse i 1872 – et veletableret forsikringsselskab med rødderne dybt i det midt- og østjyske. I 2007 skiftede selskabet navn og blev til Midtjysk Forsikring G/S, hvilket dog hverken rokkede ved værdierne om nærhed, professionalisme og troværdighed – eller ved det faktum, at selskabet var ejet af kunderne og havde kundeservice som sit centrale fokus.

Efter en omfattende strategi-proces vedtog selskabets bestyrelse i 2010 en sammenlægning med kollegaselskabet Forsikring Fyn. Baggrunden for beslutningen var et forventet, voldsomt forøget pres på selskabets administration i form af formelle, offentlige krav – bl.a. om indførelse af Solvens II – og man foretrak fra bestyrelsen side, selv at vælge samarbejdspartner, frem for at vente og risikere at blive tvunget til at handle.

Og så lignede Forsikring Fyns værdier selskabets egne, tegningsområdet var en naturlig forlængelse af selskabets nuværende, og processen var i det hele taget kendetegnet ved at foregå mellem ligeværdige parter.

Ved sammenlægningen opstod NEM Forsikring A/S, der pr. 1.1.2011 overtog alle forsikringskunderne fra begge de oprindelige selskaber. Midtjysk Forsikring havde ikke længere nogen forsikringskunder og skiftede – samtidig med sammenlægningen – navn, identitet og formål og blev til NEM s.m.b.a., som ved sammenlægningen ejede halvdelen af aktierne i NEM Forsikring A/S. NEM s.m.b.a. kaldes i daglig tale ”Foreningen”.

Vi binder fortiden sammen med nutiden – og fremtiden

Alle personer med et aktivt kundeforhold i NEM Forsikring A/S er også medlemmer af Foreningen. Kunde- og medejerskabs-tanken videreføres således uændret og medvirker til at sikre en aktiv grobund for fremtidens vækst og udvikling.

Foreningens mission

Som storaktionær i NEM Forsikring A/S er det Foreningens naturlige prioritet at støtte engageret op omkring forsikringsselskabet. Foreningen ønsker at bidrage til at skabe synlighed om NEM Forsikring A/S som selskab, og derved bistå selskabets vækst. En vækst, der i sidste ende også kommer godt tilbage til Foreningen selv og skaber grundlag for yderligere aktivitet.

Foreningens kernekunder er medlemmerne, og det er målet, gennem attraktive goder, oplevelser og muligheder, at skabe gode og varige relationer til medlemmerne for derigennem at styrke det bånd, som er mellem medlemmerne og NEM-familien. Foreningen er derfor (endnu) et godt argument for at være kunde i NEM Forsikring A/S.

Foreningens værdier

Med baggrund i historien, i ejerskabet af et forsikringsselskab, i vækst og i Foreningens egen mission for fremtiden, har det være naturligt at vælge værdierne Ærlighed, Kvalitet og Udvikling som det vigtige, retningsgivende fundament for Foreningens arbejde.

  • Med ærlighed mener vi, at vi vil arbejde åbent og ærligt – vi siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger!
  • Med kvalitet mener vi, at vi vil skabe en forening, hvor man får mere end man forventer – vi går ikke på kompromis med kvaliteten!
  • Med udvikling mener vi, at vi vil være en forening i konstant fremdrift ved kontinuerligt at igangsætte nye initiativer – her sker der altid noget nyt!

Inden beslutninger træffes, eller noget sættes i gang, vil det altid blive vurderet, om tiltagets retning stemmer overens med værdierne. Værdierne sikrer dermed en rød tråd i Foreningens virke.

Hvem trækker i trådene?

Foreningen har en bestyrelse på 7 medlemmer, som – med Foreningens vedtægter og værdigrundlag som fundament – varetager den overordnede styring af Foreningens anliggender og retning.

Bestyrelsen sørger også for afholdelse af repræsentantskabsmøder, hvor repræsentanterne som medlemmernes forlængede arme og ører orienteres om NEM Forsikring A/S og om Foreningen, og hvor der er direkte adgang til indflydelse på Foreningens drift og kurs.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Foreningen.

Dette kan ske på mailadressen: foreningen@nemforsikring.dk
Foreningens vedtægter kan findes her