Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i NEM s.m.b.a.


Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i NEM s.m.b.a. onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.00 på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Forslag om afhændelse af aktierne i NEM Forsikring A/S og principbeslutning om opløsning af NEM s.m.b.a. samt vedtagelse af deraf afledte vedtægtsændringer

  3. Bemyndigelse til advokat Bo Holse

  4. Eventuelt