Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i NEM s.m.b.a.


Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i NEM s.m.b.a. tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.00 i NEM Forsikrings lokaler på Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Forslag om afhændelse af aktierne i NEM Forsikring A/S og principbeslutning om opløsning af NEM s.m.b.a. samt vedtagelse af deraf afledte vedtægtsændringer

  3. Forslag om likvidation af NEM s.m.b.a. og heraf afledte vedtægtsændringer

  4. Bemyndigelse til advokat Bo Holse

  5. Eventuelt