For at efterleve Foreningens mission, der dels består i at støtte op om NEM Forsikring via synlighed og dels i at styrke relationen til kunderne, har vi engageret os i forskellige aktiviteter og sponsorater. Fælles for de projekter, vi har valgt at engagere os i, er, at der er tale om projekter, der har en positiv indvirkning på lokalsamfundet, og som er drevet af mennesker og organisationer med de samme sunde værdier som os.

Søen Rundt
http://www.søenrundt.dk

Sølund Festival
http://www.solundfestivalen.dk

NEM Forsikring Musikfestival Randers
http://www.arenaranders.dk

 

Nyheder, presseklip mv

Da NEM Forsikring (via Foreningen NEM) i 2012 blev hovedsponsor for Sølund festivalen, blev vi omtalt i diverse aviser. Links til artiklerne findes herunder: