Den 1. januar 2011 blev NEM Forsikring stiftet som en konsekvens af sammenlægningen mellem Midtjysk Forsikring og Forsikring Fyn. I den forbindelse overgik Midtjysk Forsikring til NEM s.m.b.a. med nyt navn, formål og vedtægter – og overtog 50 % af ejerskabet af NEM Forsikring.

Vores mission er dels at støtte op om NEM Forsikrings aktiviteter og via synlighed skabe øget vækst. Desuden er det vores mission at skabe gode og varige relationer til vores medlemmer for derigennem at styrke det bånd, som er mellem medlemmerne og NEM-familien.

Du kan læse mere om baggrunden, missionen og værdierne i vores manifest, ligesom du i de øvrige undermenuer bl.a. kan læse om bestyrelsen, repræsentantskabet, se årsrapporten og bestille reklameartikler.Folder – Opnå indflydelse i dit forsikringsselskab