Hvis din virksomhed producerer, køber, sælger importerer eller eksporterer vare, som skal transporteres, har du brug for en transportforsikring.

Fordele ved NEM's transportforsikring

Som køber og sælger risikerer du, at dine varer beskadiges eller bortkommer i forbindelse med transporten, uanset om der er tale om indenlands- eller udenlandstransport.

Men du har mulighed for at forsikre dine varer med en transportforsikring – både når de kommer fra din leverandør, og når du selv sender dem videre til dine kunder.

Det vil altid være enten køber eller sælger, der bærer den økonomiske risiko for varens tilskade- eller bortkomst. Hvem det er, er afhængig af dine leveringsbetingelser ved henholdsvis køb og salg.

 

Transportforsikring - leveringsbetingelser

Når du køber eller sælger varer sker det på nærmere aftalte leveringsbetingelser. Af disse betingelser fremgår det bl.a., hvornår det er sælger, og hvornår det er køber, som bærer risikoen for varens undergang i form af beskadigelse, tyveri eller bortkomst.

Det betyder, at du f.eks. som køber overtager risikoen for varen fra det øjeblik, den står til afhentning hos sælger på hans virksomhed. Hvis varer beskadiges på vejen fra sælgers virksomhed til dig, bliver det dit problem at stå med nogle ødelagte varer, som du er forpligtet til at betale uden at kunne bruge dem til f.eks. videresalg. Her er det en god idé at tegne en transportforsikring, som vil dække værdien af de beskadigede varer, således at du ikke lider noget tab.

Der findes mange forskellige standardiserede leveringsbetingelser. De er internationale og kaldes Incoterms.

Hvis du vil være sikker på ikke at lide noget økonomisk tab hverken ved køb eller salg af varer, skal du handle på leveringsbetingelserne (EXW) AB fabrik ved køb og (DDP) FRIT LEVERET ved salg. Så kan du ved at tegne en transportforsikring sikre dine varer hele vejen, hvad enten du er køber eller sælger. Det er dog også den dyrest tænkelig mulighed rent forsikringsmæssigt.

Der findes 13 forskellige leveringsbetingelser som du kan læse mere om på Udenrigsministeriets sider om eksportrådgivning. Se www.um.dk og søg leveringsbetingelser.

 

Transportørens ansvar

Du skal samtidig være opmærksom på, at transportørens ansvarsforsikring kun dækker skader på varerne, hvis han er skyld i skaderne, og hvis det er tilfældet, så kan han begrænse sit ansvar til en ubetydelig kilopris for varerne.

Ved en international landevejstransport kan transportøren fx. begrænse sit ansvar til ca. 70 kr. pr. kg. beskadiget eller bortkommet gods – en kostbar maskine til 2.000.000 kr., som vejer 100 kg. erstattes derfor med ca. 7.000 kr., eller med andre ord, et tab for vareejeren på 1.993.000 kr.

Hvis du vil sikre dig fuld erstatning for skader på dine varer under transport, må du selv bære ansvaret. Transportøren bærer nemlig aldrig det fulde ansvar.

Assurandøren vil derfor sørge for, sammen med dig, at lave en transportforsikring, der er afpasset de aktuelle forhold.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dkOfte stillede spørgsmål


I vores FAQ har vi samlet de spørgsmål vi ofteste får fra vores kunder, så du hurtigt og nemt kan få et svar.
Klik her