Alle bygherrer og entreprenører har brug for en Enterpriseforsikring, der dækker entreprisen i forbindelse med nybyggeri, renovering, tilbygning eller kloakering.

Fordele ved NEM's enterpriseforsikring

Som bygherre skal du tegne brand- og stormskadeforsikring for såvel nybyggeriet som for den eksisterende bygning. Entreprenøren skal tegne en ansvarsforsikring, men kun for sin egen risiko.

Hvis ikke andet er aftalt i forbindelse med byggerier, gælder bestemmelserne om forsikring i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer af 1992 (AB92), §8.

Ved mange byggerier er disse generelle bestemmelser slet ikke tilstrækkelige til at give bygherre og entreprenør tilfredsstillende økonomisk sikkerhed mod skader og erstatningskrav.

Entreprenøren eller bygherren har ofte en Erhvervsansvarsforsikring, men denne dækker ikke mere specielle opgaver som f.eks. opgravning og nedrivning, pilotering, spunsning, grundvandssænkning, undermuring m.m.

Her er det kun entrepriseforsikringen, der dækker erstatningsansvaret. Entrepriseforsikringen er to forsikringer i én:

All Risks forsikring på det påbegyndte byggeri. Det betyder, at forsikringen dækker enhver skade, der ikke direkte står nævnt som en undtagelse i policen

Ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, som bygherre, entreprenører og underentreprenører kan pådrage sig i forbindelse med byggeriet – uanset om det drejer sig om skader på mennesker eller på omkringliggende bygninger og anlæg m.m.

Ved byggeentrepriser dækker All Risks tab og skader på det påbegyndte byggeri og på de materialer, der er på byggepladsen.

Forsikringen kan udvides til også at dække skader på entreprenørmateriel eller skader på tilstødende bygninger, som tilhører bygherren

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dkOfte stillede spørgsmål


I vores FAQ har vi samlet de spørgsmål vi ofteste får fra vores kunder, så du hurtigt og nemt kan få et svar.
Klik her