Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring (forsikring mod følger af arbejdsskader) sikrer alle ansatte eller deres efterladte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

Fordele ved NEM's arbejdsskadeforsikring

I et personligt ejet selskab er arbejdsgiveren og arbejdsgiverens ægtefælle ikke omfattet af forsikringen, men kan tegne en frivillig forsikring, der dækker efter arbejdsskadelovens regler.

 

Forsikringspligt

I princippet har alle, der har ansatte pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der så betaler erstatning i tilfælde af en arbejdsskade.

Privatpersoner, der i et kalenderår beskæftiger medhjælp i husholdningen i højst 400 timer, skal ikke tegne en arbejdsskadeforsikring. I stedet vil en tilskadekommen medhjælp få erstatningen betalt fra Arbejdsskadestyrelsen.

 

Dækningen

Efter en godkendt arbejdsskade giver loven mulighed for følgende erstatninger:

- Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. F.eks. briller, der bliver ødelagt på arbejdet.
- Ved permanente udgifter fastsættes erstatningen til et engangsbeløb.
- Erstatning for tabt erhvervsevne.
- Godtgørelse for varigt mén.
- Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle eller til samlever, når samlivet har bestået i to år inden dødsfald.
- Erstatning for tab af forsørger.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dkOfte stillede spørgsmål


I vores FAQ har vi samlet de spørgsmål vi ofteste får fra vores kunder, så du hurtigt og nemt kan få et svar.
Klik her