Alle virksomheder bør have en ansvarsforsikring. Ansvarsrisikoen er nok den mest uoverskuelige risiko i erhvervslivet. Teoretisk er der ingen grænser for, hvor stor en økonomisk belastning et ansvarsforhold kan medføre.

Fordele ved NEM's ansvarsforsikring

Tab, som har en ansvarsforpligtelse indenfor et kontraktforhold, kan normalt ikke forsikres, og virksomheden må derfor oparbejde reserver til dækning af denne driftsrisiko. Et ansvar indenfor kontraktforhold er typisk et frivilligt påtaget ansvar, som rækker ud over det, man ellers har.

 

Erhvervsansvarsforsikring

Virksomheden kan sikre sig mod de økonomiske følger af et eventuelt erstatningsansvar udenfor kontraktforhold, ved at tegne en erhvervsansvarsforsikring. Forsikringen er frivillig, men tegner virksomheden ikke forsikringen, må den selv betale for de ansattes skadevoldende handlinger.

Erhvervsansvarsforsikringen dækker både dig og dine ansattes erstatningsansvar. Men lige som ved en privat ansvarsforsikring er der situationer, hvor forsikringen ikke dækker, selv om skadevolder er erstatningsansvarlig. F.eks. hvis en ansat laver skader med vilje.

Den almindelige erhvervsansvarsforsikring er en basisforsikring, som ingen virksomheder kan undvære. Denne forsikring kan suppleres med særlige ansvarsdækninger, som virksomheden har behov for. Typisk vil det være produktansvaret, som virksomheden kan have behov for at supplere basisdækningen med.

 

Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen dækker virksomhedens erstatningsansvar for en skade, som er forvoldt af en farlig egenskab eller mangel ved virksomhedens produkter eller ydelser efter levering.

Produktansvarsforsikringen ikke dækker virksomhedens ansvar efter Købeloven, men udelukkende ansvaret for følgeskader på personer og ting (ikke formuetab).

Produktansvaret er et meget kompliceret område, og der er en række forhold, der skal vurderes for at afdække jeres risici. Assurandøren vil derfor stille en lang række spørgsmål, f.eks.

- hvilke produkter der fremstilles eller forhandles
- hvilke råvarer anvendes
- hvilke færdigvarer anvendes
- hvordan anvendes produkterne
- laver virksomheden beregninger af konstruktioner
- hvor ofte produktudvikler eller optager virksomheden nye produkter
- anvendes salgs- og leveringsbetingelser, hvis ja hvordan er de udformet
- bruges ansvarsfraskrivelser i salgs- og leveringsbetingelserne
- udføres monteringsarbejde

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dkOfte stillede spørgsmål


I vores FAQ har vi samlet de spørgsmål vi ofteste får fra vores kunder, så du hurtigt og nemt kan få et svar.
Klik her